Marschering genom Skutskärs centrum 5 juni 2001

Kalle och Sören
Kalle och Sören