Marschering genom Skutskärs centrum 5 juni 2001

Sören Sandström och Cecilia Grönberg
Sören Sandström och Cecilia Grönberg