Marschering genom Skutskärs centrum 5 juni 2001

Marschering
Marschering i Skutskär.