Marschering genom Skutskärs centrum 5 juni 2001

Uppställda vid Ica
Uppställda utanför ica i Skutskärs centrum.