Kristi Himmelsfärd 1954

Kristi Himmelsfärd 1954

Från vänster:
Lars-Birger Magnusson, tvärflöjt
Bengt Lundgren, tvärflöjt
Bertil Löfberg, trumpet
Ove Skoglund,trumpet
Lennart Engberg, klarinett
Göte Andersson, esskornett