Startsida
Spelningar
medlemmar
fotoalbum
Historik

Historik

Bild på Axel Bomgren från en jubileumsskrift från Skutskärs Orkesterförening (årmodell 1950) Bild på Helmer Schyllner från en jubileumsskrift från Skutskärs Orkesterförening (årmodell 1950)
Axel Bomgren & Helmer Schyllner. Bilder från 1950.

Starten

Skutskärs Musikkår bildades tisdagen den 19 april 1944 av Axel Bomgren och Helmer Schyllner. Men blåsmusik var egentligen ingen ny företeelse i det lilla brukssamhället där flera små musikkårer växte upp vid sidan av sågverket och massafabriken. I början av 1900-talet fanns inte mindre än 5 olika musikkårer på orten. Den första, Musikkåren Kamraterna i Upplandsbodarna, bildades redan 1896 och den kan ses som en föregångare till vad som i dag är Skutskärs Musikkår. Den sista av de "gamla" kårerna, Bergslagets Tekniska Skolas Hornmusikkår, upplöstes 1943 så under ett par år fanns ingen fungerande blåsorkester i samhället.

Bild på kamraterna
Musikkåren Kamraterna i Upplandsbodarna. Bild från 1918. Klicka på bilden för att se den större.

Skutskärs blåsorkester

Den nybildade musikkåren under Axel Bomgrens ledning fick namnet Skutskärs Blåsorkester. Orkestern blev flitigt anlitad redan under det första verksamhetsåret, och man spelade vid 1:a majdemonstrationerna i både Skutskär, Gävle och Karlholm, och vid Kristi himmelsfärdsdag utfördes musik från tornet i Skutskärs kyrka. Denna tradition lever fortfarande vidare, men i dag har man lämnat strapatserna uppe i tornet och står på kyrkbacken i stället.

BILD FRÅN 1952
Skutskärs Blåsorkester vid kyrkan 1952.

50-talet

Under 50-talet blev förhållandena bättre för orkestern. Kriget var slut och det gick lättare att få tag i noter och instrument. Från sommaren 1957 till 1963 arrangerade orkestern allsångskvällar på olika platser inom Älvkarleby kommun. Man medverkade också vid evenemang vid Simstadion vid Bodaån och vid Skutskärs idrottsplats.

BILD FRÅN 1954
Firande av Svenska flaggans dag vid idrottsplatsen i mitten av 50-talet.

1962 tillträdde Arthur Andersson befattningen som kommunal musikledare i Älvkarleby, och han efterträdde även Axel Bomgren som ledare för blåsorkestern. Bomgren dirigerade orkestern för sista gången den 5 juli 1962 vid en allsångskväll på festplatsen Holmarna i Skutskär, samma plats där han för övrigt debuterade med Kamraterna redan 1912.

Arhur Andersson övertar ledraskapet för musikkåren efter Axel Bomgren. Holmarna 1962.
Arhur Andersson övertar ledraskapet för musikkåren efter Axel Bomgren. Holmarna 1962.

Arthur Andersson slutade sin befattning i Skutskär 1969 och flyttade till Göteborg, och Sune Berving tog tillfälligt över ledarskapet för kåren. 1970 anställdes Nils Berger som kommunal musikledare, och han blev därmed också ledare för orkestern fram till sin pensionering 1991.

BILD FRÅN 1964
Bild från 20-årsjubileet 1964.

Namnbyte

Vid årsmötet 1971 beslutades om namnbyte, och orkestern kallar sig sedan dess Skutskärs Musikkår. Nuvarande dirigent är Stefan Kramer, även han kommunal musikledare i kommunen.

Stefan Kramer
Stefan Kramer


Maila webmaster | Maila ordförande | Boka oss | Bli medlem | Gästbok | Länkar